Ο στόλος μας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A
Κατηγορία: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A
Kιβώτιο ταχυτήτων: Σειριακό
Συνολικοί επιβάτες: 5
Kαύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
Δωρεάν 2ος Οδηγός
Μικτή Ασφάλεια
Χωρίς Εγγύηση
Χωρίς Πιστωτική Κάρτα
Ημέρα Από 18 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B
Κατηγορία: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B
Kιβώτιο ταχυτήτων: Σειριακό
Συνολικοί επιβάτες: 5
Kαύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
Δωρεάν 2ος Οδηγός
Μικτή Ασφάλεια
Χωρίς Εγγύηση
Χωρίς Πιστωτική Κάρτα
Ημέρα Από 19 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C
Κατηγορία: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C
Kιβώτιο ταχυτήτων: Σειριακό
Συνολικοί επιβάτες: 5
Kαύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
Δωρεάν 2ος Οδηγός
Μικτή Ασφάλεια
Χωρίς Εγγύηση
Χωρίς Πιστωτική Κάρτα
Ημέρα Από 20 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D
Κατηγορία: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D
Kιβώτιο ταχυτήτων: Σειριακό
Συνολικοί επιβάτες: 5
Kαύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
Δωρεάν 2ος Οδηγός
Μικτή Ασφάλεια
Χωρίς Εγγύηση
Χωρίς Πιστωτική Κάρτα
Ημέρα Από 25 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E
Κατηγορία: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E
Kιβώτιο ταχυτήτων: Σειριακό
Συνολικοί επιβάτες: 5
Kαύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
Δωρεάν 2ος Οδηγός
Μικτή Ασφάλεια
Χωρίς Εγγύηση
Χωρίς Πιστωτική Κάρτα
Ημέρα Από 26 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ STW
Κατηγορία: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ STW
Kιβώτιο ταχυτήτων: Σειριακό
Συνολικοί επιβάτες: 5
Kαύσιμα: Βενζίνη
Χαρακτηριστικά
Δωρεάν 2ος Οδηγός
Μικτή Ασφάλεια
Χωρίς Εγγύηση
Χωρίς Πιστωτική Κάρτα
Ημέρα Από 30 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
KAΤΗΓΟΡΙΑ C ΑΥΤΟΜΑΤΟ
Κατηγορία: KAΤΗΓΟΡΙΑ C ΑΥΤΟΜΑΤΟ
Kιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόματο
Συνολικοί επιβάτες: 5
Kαύσιμα: Πετρέλαιο
Χαρακτηριστικά
Δωρεάν 2ος Οδηγός
Μικτή Ασφάλεια
Χωρίς Εγγύηση
Χωρίς Πιστωτική Κάρτα
Ημέρα Από 33 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Χιλιόμετρα Χωρίς Όρια
elGreek